วิธีพิมพ์เครื่องหมาย ~ (Grave Accent) แบบรวดเร็วที่สุด

 โดยปกติ การเปลี่ยนคีย์สลับภาษาไทย-อังกฤษส่วนใหญ่จะใช้ปุ่ม ~ (Grave Accent) แต่ในบางครั้งเราอาจต้องใช้เครื่องหมายใส่ลงในเอกสาร การพิมพ์ ~ จึงไม่สามารถทำได้โดยกดปุ่ม ~ เพราะมันจะสลับคีย์ภาษาแทน วิธีดั่งเดิมที่ใช้กันก็คือการเข้าไปแทรกสัญลักษณ์ผ่าน Symbol ซึ่งมีหลายขั้นตอน แต่วันนี้ผมจะแนะนำวิธีการแทรก ~ แบบรวดเร็วทันใจมานำเสนอครับ

เรามาดูแต่ละวิธีในการใส่เครื่องหมาย ~ โดยจะมี 3 วิธีดังต่อไปนี้


วิธีที่ 1 ให้ไปที่เมนู Insert คลิ้กที่ปุ่ม Symbols แล้วกดเมนู Symbols เลือกเครื่องหมาย ~
วิธีที่ 2 ให้กดปุ่ม Shift + ~ ค้างไว้ แต่ผลลัพธ์ไม่ค่อยจะดีนัก เพราะต้องกดค้างนานๆ กว่าจะได้เครื่องหมายแถมยังสลับกับเครื่อง % อีกด้วย
วิธีที่ 3 ให้กดปุ่ม Alt ค้างไว้ แล้วพิมพ์ตัวเลข 1 2 6 แล้วปล่อย Alt

—– จะเห็นว่าวิธีที่ 3 สามารถแทรกเครื่องหมาย ~ ได้รวดเร็วที่สุดและตรงกับที่ต้องการมากที่สุด แต่ต้องจำรหัส Alt + 1 2 6 ไว้ ใครที่ประสบปัญหาพิมพ์ ~ ไม่ได้ลองนำวิธีเหล่านี้ไปใช้กันครับ —–

[polldaddy poll=5126772]

Recent Articles

Related Stories

1 Comment

  1. % คือ ภาษาไทย ~ คือ ภาษาอังกฤษ ถ้าสลับเปลียนภาษาถูกไม่สับสน ก็พิมพ์ไม่ผิดครับ
    แล้วตัวเปลียนภาษาไม่ใช่ ~ นะ มันตัว `ต่างหาก คนเรียกกันจนสับสน

    วิธีที่บอก ก็ง่ายนะ แถมใช้พิมพ์อักษรพิเศษอื่นได้อีก ดูเลขใน char. map ได้

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here