ขีดเส้นแนวนอนอย่างรวดเร็วแค่เพียง 3 ขีด

 ปกติเวลาที่จะขีเส้นใต้เราอาจใช้การววาดตารางวาดเส้น หรือใช้การลากเส้นในรุปวาด แต่เราสามารถสร้างเส้นในแนวนนได้ง่ายที่สุด ด้วยการพิมพ์ขีด 3 ขีดแล้วเคาะ Enter ก็สามารถสร้างเส้นแนวนอนได้แล้วครับ ส่วนเครื่องหมายถอื่นๆ ก็จะได้เส้นที่แตกต่างกันออกไป ดูได้จากรูปต่อไปนี้ครับ

1.พิมพ์ — 3 ขีดนี้แล้วกดปุ่ม Enter
2.จะได้เส้นขีดเส้นใต้แนวนอนดังรูป
3.ถ้าพิมพ์เครื่องหมายอื่นๆ ก็จะได้เส้นในรูปแบบอื่นๆ ตามเครื่องหมายนั้นๆ ครับ

—– แค่เพียงพิมพ์ — หรือเครื่องหมายอื่นๆ เพียง 3 ตัวแล้วกดปุ่ม Enter จะได้เส้นแนวนอนยาวๆ ที่แตกต่างกันออกไปตามแต่ละตัวอักษร ใครที่ใช้วิธีเดิมๆ ลองใช้วินี้จะง่ายขึ้นกว่าหลายเท่าเลยครับ —–

[polldaddy poll=5125915]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here