แบ่งคอลัมน์ในหลากหลายรูปแบบ

 ปกติเอกสารใน Word มักจะมีคอลัมน์เพียงคอลัมน์เดียว แต่หากดูสื่ออื่นๆ อย่างหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร จะมีหลายคอลัมน์สลับไปมา เดี๋ยวคอลัมน์เดียว เดี๋ยวสองคอลัมน์ ดังนั้น วันนี้เราจะมาทำให้เอกสาร Word มีคอลัมน์ผสมผสานกันหลายแบบกันดูครับ

1.เลือกข้อความเฉพาะที่ต้องการแบ่งคอลัมน์
2.คลิ้กที่ปุ่ม Page Lzyout
3.คลิ้กที่ปุ่ม Columns
4.คลิ้กที่เมนู Two หรือเมนูอื่นๆ ตามจำนวนคอลัมน์หรือรูปแบบที่ต้องการ

ผลลัพธ์ที่ได้ข้อความในส่วนที่ได้เลือกจะแบ่งคอลัมน์ตามที่เราได้เลือกไว้ โดยในตัวอย่างได้มีการใช้รุปแบบการแบ่งคอลัมน์ที่หลากหลาย

—– การแบ่งคอลัมน์ถือว่าไม่ใช่เรื่องยาก แล้วแต่ว่าใครจะนำไปใช้ในรุปแบบไหน แต่มันก็ช่วยให้เอกสารนั้นดูน่าสนใจมากขึ้น คุณอาจแบ่งบทความเป็นส่วนๆ ทำให้การอ่านง่ายขึ้นอีกด้วยครับ —–

[polldaddy poll=5115266]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here