เทคนิคแทรกตารางด้วยการวางเคอร์เซอร์

   การแทรกคอลัมน์ที่มีข้อความในตาราง MS Office Word นั้นทำได้หลากหลายวิธี  จะยาวจะสั้นก็แล้วแต่ แ่ต่ผมมีวิธีหนึ่งที่แทรกคอลัมน์ที่มีข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ในแบบที่หลายคนอาจคิดไม่ถึง ด้วยการวางคอลัมน์ด้วยการวางเคอร์เซอร์ที่หน้าข้อความในตารางที่ต้องการแทรกก่อน หรือวางคอลัมน์ด้วยการวางเคอร์เซอร์ที่หลังข้อความในตารางที่ต้องการแทรกหลัง พูดแบบนี้อาจจะงง เรามาดูการอธิบายผ่านรูปกันดีกว่าครับ

เปิดตารางที่ต้องการแทรกคอลัมน์ โดยตัวอย่างต้องการนำสัปห์ดาภาษาอังกฤษไปแทรกอยู่หน้าคอลัมน์ตัวเลขหรืออยู่หลังคอลัมน์สัปห์ดาภาษาไทย เลือกคอลัมน์สัปห์ดาภาษาอังกฤษ แล้วกด Ctrl+X เพื่อตัดคอลัมน์ออก หรือจะ Cut ผ่านปุ่มก็เหมือนกันครับ

1.จากนั้นเอาเมาส์คลิ้กซ้ายวางเคอร์เซอร์ที่หลังข้อความในตารางแถวแรก/คอลัมน์แรก
2.หรือไม่ก็วางเคอร์เซอร์ที่หน้าข้อความในตารางแถวแรก/คอลัมน์ที่สอง จากนั้นกด Ctrl+V เพื่อวางคอลัมน์ที่ตัดก่อนหน้านี้

ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือสามารถแทรกคอลัมน์ลงใปในคอลัมน์ที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

—– วิธีนี้ถือเป็นเคล็ดลับในการวางคอลัมน์ผ่านการวางเคอร์เซอร์ โดยต้องวางที่แถวแรกถึงจะได้ผลลัพธ์ในการวางคอลัมน์ที่ถูกต้อง ใครที่เคยใช้วิธีการแทรกคอลัมน์เปล่าแล้วตัดคอลัมน์แล้วมาวางลองวิธีนี้เร็วกว่าเยอะครับ —–

[polldaddy poll=5083423]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here