Exclusive Content:

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

Microsoft Cloud Services และข้อมูลด้านสุขภาพของประเทศไทย

ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้การประมวลผลคลาวด์ในการจัดการข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งไมโครซอฟท์เองก็ตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้ จึงได้มุ่งเน้นไปที่คุณลักษณะด้านความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยให้มีอยู่ในการบริการระบบคลาวด์ระดับองค์กร (เช่น Office 365, Azure และ Dynamics CRM) เพื่อช่วยลูกค้าจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพและสอดคล้องกับการทำงานภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับด้านล่างนี้กฎระเบียบ/ข้อกฎหมายในประเทศไทยที่สถาบันดูแลสุขภาพควรพิจารณาก่อนย้ายไปยังระบบคลาวด์

สถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทยสามารถร้องขอการบริการระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ (Microsoft Cloud Services) ได้โดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากผู้ใดก่อน โดยกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลการให้บริการด้านสาธารณะสุขทั้งภาครัฐและเอกชนไม่ได้มีข้อกำหนดทางกฎหมายสำหรับการใช้บริการระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ จะมีเฉพาะที่เกี่ยวข้องในพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (“CAA”) เท่านั้น ที่ระบุให้ผู้ให้บริการ เช่น ไมโครซอฟท์จะต้องให้ความร่วมมือเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อบังคับความต้องการความเป็นส่วนตัว เช่น ข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลจะต้องเก็บเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายกับข้อมูล สำหรับการรับรองเกี่ยวกับร่างกายอาจมีข้อกำหนดที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น นอกจากนี้ สถาบันที่ได้รับคำรับรองจาก JCI (Joint Commission International) ซึ่งควบคุมดูแลในส่วนของมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ป่วยยังสามารถใช้บริการระบบคลาวด์จากไมโครซอฟท์ได้เป็นปกติโดยไม่ขัดกับข้อกำหนดของ JCI แต่อย่างใดด้วย

วิธีการที่ไมโครซอฟท์ใช้ปกป้องข้อมูลด้านสุขภาพ

ไมโครซอฟท์มีความโปร่งใสในการใช้ข้อมูลของลูกค้าและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะไม่จับภาพ สแกน ทำดัชนี หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับความคุ้มครองอื่นๆ ที่มีให้อยู่แล้วจะประกอบด้วย การจำกัดการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าอย่างเข้มงวดด้วยวิธีป้องกันและควบคุมด้านเทคนิค หรือด้านกายภาพเพื่ออำนวยความสะดวกและเพื่อการปฏิบัติงาน รายงานการฝ่าฝืนระเบียบการรักษาความปลอดภัย (ถ้ามี) การตรวจสอบระบบการป้องกันของไมโครซอฟท์ประจำปี ข้อตกลงเชิงพาณิชย์กับผู้รับเหมาช่วง การขยายความคุ้มครองในข้อตกลงที่จะ “ร่วมธุรกิจ” การให้บริการดูแลสุขภาพ “ครอบคลุมถึง/หมายรวมถึง” องค์กร, และข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูล (ขณะนี้ยังคงปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27018 ซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล) โดยคุณลักษณะ กระบวนการ และข้อตกลงที่ชัดเจนเหล่านี้จะช่วยให้สถาบันดูแลสุขภาพสามารถตัดสินใจย้ายไปยังระบบคลาวด์ได้อย่างมั่นใจ

นโยบายเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลด้านสุขภาพ การถ่ายโอนข้อมูลไปทั่วโลกและการแจ้งเตือน การขอความยินยอมเพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่ภาครัฐ

ลูกค้าบริการระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะใช้บริการศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟท์ที่ประเทศสิงคโปร์และฮ่องกง โดยจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลของลูกค้าไปที่อื่น ยกเว้นในกรณีเกี่ยวกับการสนับสนุนทางเทคนิคและการแก้ไขปัญหา ซึ่งไมโครซอฟท์จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน ไมโครซอฟท์จะไม่เปิดเผยข้อมูลลูกค้าแก่บุคคลอื่น (รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานรัฐหรือผู้ฟ้องร้องทางแพ่ง) เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด และรัฐบาลจะไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง ต้องปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น และจะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายเท่านั้น

โดยสรุปแล้ว ไมโครซอฟท์พร้อมให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันดูแลสุขภาพในประเทศไทยในการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เป็นไปตามข้อกฎหมายและธรรมเนียมปฏิบัติ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและวางใจเมื่อตัดสินใจย้ายไปยังระบบคลาวด์ของไมโครซอฟท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆ ลูกค้าสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ Microsoft Office 365 Trust Center, Windows Azure Trust Center และ Microsoft Dynamics CRM Trust Center

Latest

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

Newsletter

Don't miss

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้...

ChatGPT ใช้ยังไงให้ประหยัดเวลาทำงาน 100 เท่า

มาจนถึงตอนนี้ ยังมีใครไม่รู้จัก ChatGPT อีกไหมครับ? ถ้ายัง แอดมินขออธิบายสั้นๆ ไม่เกิน 1 นาที...

8 เทคใหม่ ที่จะมาเปลี่ยนอนาคตของเราในปีนี้ จากงาน CES 2023

ห่างหายไปนานกับงานที่คอไอทีและผู้ที่หลงใหลในเทคโนโลยีตั้งตารอ กับงาน CES 2023 ที่เพิ่งจบไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2023 ไม่ต้องอธิบายมาก เราขอสรุป 10 เทคเด่นๆ ที่จะมาเปลี่ยนโลกของผู้ใช้อย่างเราๆ ในปีนี้กันครับ

หยอดปุกรอ!! 4 รถแบรนด์ดัง พลังงานไฮโดรเจน น่าจับตาปี 2023

สำหรับปี 2023 เป็นต้นไปนี้ เราจะเห็นรถพลังงานไฮโดรเจนเปิดตัวมากขึ้น ดูเหมือนทุกค่ายจะซุ่มทำรถไฮโดรเจนของตัวเอง แล้วเหมือนจะนัดกันเปิดตัวในปีนี้พร้อมๆ กัน

Windows Search ห่วย ใช้ Listary ช่วยคุณได้

คิดว่าหลายคนที่ใช้วินโดวส์เป็นหลัก น่าจะรู้สึกเหมือนผม คือรำคาญระบบค้นหา หรือช่อง search ของวินโดวส์ เพราะช้า แถมหาอะไรก็ไม่ค่อยเจอ นี่ขนาดอัพเดตเป็น Windows 11 แล้ว ไมโครซอฟท์ก็ยังไม่สามารถทำให้ระบบค้นหาดีขึ้นได้เลย วันนี้ผมเลยขอเอาแอพดีๆ ฟรีๆ ที่ช่วยให้การค้นหาบนวินโดวส์ ง่าย สนุก แถมใครเห็นต้องอึ้งกันอย่างแน่นอนครับ Listary แอพค้นหาบนวินโดวส์ขั้นเทพ ขอแนะนำแอพชื่อ Listary นี่คือแอพค้นหา ที่ไมโครซอฟท์ควรไปซื้อกิจการมันซะ...

รวม 22 คีย์ลัด Windows Key ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพันเปอร์เซ็นต์

ปุ่ม Windows Key หน้าตาแบบนี้ ไม่ได้มีไว้ใช้แค่เรียกเมนู Start ขึ้นมาเท่านั้นนะครับ แต่ตัวมันใช้เป็นคีย์ลัดสำหรับการการทำงานบนวินโดวส์ได้หลายอย่างมาก วันนี้ผมขอรวบรวมคีย์ลัดของปุ่มนี้ มาไว้ในบทความนี้ ใครจำได้ซักสามสี่ฟังก์ชัน แล้วเอาไปใช้เป็นประจำได้ ชีวิตคุณก็ง่ายขึ้นหลายเท่าแล้วล่ะครับ รวม 22 คีย์ลัดปุ่ม Windows Key ยิ่งรู้เยอะ ยิ่งทำงานได้เร็วขึ้น เวลาใช้งานคือกดปุ่ม Windows Key + ปุ่มอื่นๆ...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here