NVIDIA ช่วยผลักดันการนำ AI มาใช้ในการวิจัยในประเทศไทย

NVIDIA ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับกลุ่มมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเพื่อผลักดันการวิจัยและเร่งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ซึ่งเป็นความร่วมมือระดับชาติ โดยประเทศไทยมีเป้าหมายในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในระดับโลก เพื่อสนับสนุนการวิจัย AI และ HPC เพื่อรับมือกับความท้าทายระดับชาติในหลายๆ ด้าน เช่น การดูแลสุขภาพเป็นต้น ด้วย MoU ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ AI Nations ของ NVIDIA ซึ่งเป็นโครงการระดับโลก ที่ช่วยผู้นำรัฐบาล และผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนเพื่อนำ AI ไปใช้เพื่อพัฒนาลำดับความสำคัญของประเทศ และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ภายใต้ MoU NVIDIA จะร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกลุ่มมหาวิทยาลัยต่างๆ อาทิเช่น – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

From Cloud to Edge

NVIDIA จะช่วยเหลือสถาบันการวิจัยและมหาวิทยาลัยในการพัฒนากลยุทธ์ AI แห่งชาติ และแนวทางการคำนวณ AI จากคลาวด์สู่ขอบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังให้การสนับสนุนผ่าน NVIDIA Inception Program ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะเสมือนสำหรับสตาร์ทอัพ NVIDIA’s Deep Learning Institute ซึ่งให้การฝึกอบรม AI แบบลงมือปฏิบัติและระยะไกล NVIDIA’s AI Tech Center สำหรับการเชื่อม การวิจัย AI ประยุกต์ และระบบนิเวศของพันธมิตร NVIDIA เพื่อเร่งแอปพลิเคชันที่รัฐบาลไทยสามารถนำมาใช้

จากการทำงานร่วมกันกลุ่มนี้จะมีส่วนร่วมในความร่วมมือของ NVIDIA AI Nations สนับสนุนการนำแพลตฟอร์มการประมวลผลแบบเร่งความเร็วของ NVIDIA มาใช้และสำรวจศักยภาพของการเชื่อมต่อซูเปอร์คอมพิวเตอร์ NVIDIA DGX AI ทั่วประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI เสมือนที่ทรงพลังยิ่งขึ้นซึ่งสามารถแก้ปัญหาได้มากยิ่งขึ้น ปัญหาที่ซับซ้อน ความร่วมมือที่มีศักยภาพอื่น ๆ ได้แก่ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศไทยโดยใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม DGX, EGX, Metropolis และ Clara Guardian ของ NVIDIA และใช้ระบบนิเวศของพันธมิตรเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตในเมืองปกป้องสุขภาพของประชาชนและสนับสนุนการเปิดใช้งานธุรกิจอีกครั้งในยุคหลังโควิด -19 พันธมิตรอาจนำเสนอโครงการพัฒนาทักษะ AI ระดับชาติที่ส่งมอบผ่านมหาวิทยาลัยเพื่อปลูกฝังผู้นำ AI รุ่นต่อไปในประเทศไทย

โอกาสทองของนักวิจัยและสตาร์ทอัพไทย
“ วันนี้เป็นวันพิเศษสำหรับฉันที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานและช่วยผลักดันนวัตกรรมดิจิทัลและ AI ของประเทศไทยไปสู่เวทีโลกผ่านเครือข่ายของ NVIDIA ซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่อง GPU ที่เป็นหัวใจของเทคโนโลยี AI ของโลก มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนำของประเทศไทยหลายแห่งผนึกกำลังเพื่อทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนนวัตกรรมในระดับประเทศ ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ประเทศของเรามีพลังมากขึ้นและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา” รองศาสตราจารย์ดร. สิรีชัยเสรีผู้อำนวยการหน่วยบริหารโครงการเพื่อความสามารถในการแข่งขัน (PMU C) MHESI กล่าว “ ความร่วมมือระหว่างนักวิจัยชั้นนำของไทยและนานาชาติและการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของ บริษัท และสถาบันเอกชนชั้นนำหลายแห่งจึงเป็นโอกาสทองของนักวิจัยและสตาร์ทอัพไทยในการก้าวไปสู่เวทีโลกและสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์สู่ดิจิทัลไทยอย่างไม่ต้องสงสัย เศรษฐกิจ.”

Keith Strier รองประธาน World Wide สำหรับโครงการ NVIDIA AI Nations Initiatives กล่าวว่า“ AI สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างมาก สามารถทำให้ระบบการขนส่งของเราปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยในการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ที่ก้าวล้ำและช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์สามารถดูแลผู้คนได้ดีขึ้น เป็นคนแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดริเริ่ม AI Nations

วิสัยทัศน์ของประเทศและความปรารถนาที่จะเป็นเลิศในยุค AI ในฐานะผู้นำด้าน AI NVIDIA จะทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมายในการมีโครงสร้างพื้นฐานระดับโลกสำหรับนักวิจัยและพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถด้านไอที”

เกี่ยวกับ NVIDIA NVIDIA (NASDAQ: NVDA) คือ บริษัท คอมพิวเตอร์ AI การคิดค้น GPU ในปี 2542 จุดประกายการเติบโตของตลาดเกมพีซีนิยามใหม่ของกราฟิกคอมพิวเตอร์สมัยใหม่และปฏิวัติการประมวลผลแบบขนาน เมื่อไม่นานมานี้การเรียนรู้เชิงลึกของ GPU ได้จุดประกาย AI สมัยใหม่ซึ่งเป็นยุคถัดไปของการประมวลผลโดย GPU ทำหน้าที่เป็นสมองของคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์และรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองซึ่งสามารถรับรู้และเข้าใจโลกได้ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://nvidianews.nvidia.com/

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here