งานแถลงข่าว CA “Cloud Computing กับการปฏิวัติการทำงานของ CIO”

ซีเอ เทคโนโลยีเผยผลงานวิจัยใหม่ “บทบาทในอนาคตของ CIO ” (The Future Role of the CIO) ที่ชี้ให้เห็นว่าบทบาทของคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์จะช่วยให้ CIO ไทยมีเวลาเหลือมากพอที่จะไปใช้ในด้านพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจและ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 

จากการสำรวจความเห็น CIO ไทยในรายงานฉบับนี้  พบว่า 57% เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์จะช่วยให้ตนเองมีเวลามากขึ้นในการพัฒนายุทธศาสตร์ธุรกิจและ นวัตกรรมใหม่ๆ ได้ และในบรรดา CIO ที่ได้ใช้งานระบบคลาวด์แล้วนี้ที่เห็นพ้อง 100%  กับความเห็นนี้ ในขณะที่กลุ่ม CIO ที่ยังไม่ได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์กับเห็นพ้องเพียง 35% เท่านั้น นอกจากนี้ มี  CIO ที่ทำการสำรวจถึง 57% ที่มองเห็นว่า บทบาทหน้าที่การงานของตนคือคือประตูสู่บทบาทอื่นๆ ในบริษัท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบคลาวด์มีผลในเชิงบวกต่อบทบาทของเทคโนโลยีในเชิงธุรกิจ และกลุ่ม CIO เริ่มรู้สึกว่าตนสามารถโฟกัสไปที่ยุทธศาสตร์และงานบริการธุรกิจได้มากขึ้นแทนที่จะโฟกัสเฉพาะเทคโนโลยีล้วนๆ

รายงาน “บทบาทในอนาคตของ CIO ” ยังได้ค้นพบว่า การที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของการใช้งานระบบคลาวด์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทาง CIO ต่างเห็นว่าตนจำเป็นต้องมีทักษะใหม่ๆ  โดย 67%  ของ CIO ที่สำรวจเห็นพ้องกับข้อความนี้ โดยทักษะใหม่ๆ ดังกล่าวมีตั้งแต่ เรื่องระเบียบและกฏหมายภาครัฐ  การเข้าใจความเสี่ยง การเจรจาและการขาย ตลอดจนทักษะในการจัดซื้อเชิงพาณิชย์ และที่น่าสนใจก็คือ มี 86% ของ CIO ที่ใช้งานระบบคลาวด์รู้สึกว่า ประเด็นเรื่องระเบียบและกฏหมายภาครัฐมีความสำคัญอย่างยิ่ง ในขณะที่กลุ่มที่ยังไม่ได้ใช้งานระบบคลาวด์เห็นด้วยเพียง  62%  ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่า  การต้องใช้บริการจัดซื้อจัดหาระบบคลาวด์จากนอกบริษัททำให้ CIO จะต้องพัฒนาทักษะทางธุรกิจด้านต่างๆ มากขึ้น แทนที่จะเน้นแต่เรื่องเทคโนโลยีเหมือนเดิมอย่างเดียว

“เราต่างทราบกันดีแล้วว่า คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์ได้ส่งผลในเชิงปฏิวัติต่อภาคธุรกิจ  แต่ที่ส่งผลนอกเหนือไปจากนั้นก็คือ ยังทำให้เกิดผู้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มผู้บริหารที่เข้าใจชัดว่าการใช้งานระบบคลาวด์จะมีผลต่อการทำงานขององค์กรอย่างไรบ้าง รวมทั้งเป็นกลุ่มที่เชื่อว่า ระบบคลาวด์จะทำให้ตนก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีในอนาคตได้อย่างไร” วิคเตอร์ เฉิง รองประธานบริหาร เอเชียเซาธ์  บริษัทซีเอเทคโนโลยี กล่าว

กลุ่มผู้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่นี้ยังทำงานในบทบาทเชิงสนับสนุนมากกว่าทางกลุ่ม CIOที่ไม่ได้ใช้งานคลาวด์ โดยทั้ง100 %ของผู้ใช้งานคลาวด์ระบุว่า ไอทีคือพื้นฐานสำคัญหรือสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่งต่อองค์กร เมื่อเทียบกับความคิดเห็นแค่เพียง65% ของผู้ที่ไม่ได้ใช้งานคลาวด์ นี่แสดงให้เห็นว่าองค์กรธุรกิจที่มีการใช้งานระบบคลาวด์มอง CIO ของตน ในแง่มุมอื่นๆ มากกว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้นำด้านเทคโนโลยี โดยเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีทักษะทางธุรกิจหลากหลายด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ การสำรวจยังทำให้เห็นว่า ทางบอร์ดบริหารเข้าใจเป็นอย่างดีถึงผลกระทบด้านไอทีที่มีประโยชน์ต่อการใช้งานในองค์กร โดย 60% ของ CIO มองว่าบริษัทของตนใช้ไอทีเพื่อขยายธุรกิจให้บรรลุเป้าที่ควรจะเป็น แต่CIO ที่ใช้งานระบบคลาวด์ กลับมองในด้านบวกมากกว่าในการใช้งานไอทีมาสนับสนุนยุทธศาสตร์ธุรกิจโดยเห็นพ้องในเรื่องนี้ถึง100% ในขณะที่มีเพียง 40% ของ CIO ที่ไม่ได้ใช้งานระบบคลาวด์เท่านั้นที่มองว่าบริษัทของตนใช้ไอทีเพื่อขยายธุรกิจให้บรรลุเป้าที่ควรจะเป็น

มุมมองในเรื่องนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเช่นกันโดย มี 56% ของ CIO  บอกว่่า ระบุว่าผู้บริหารระดับสูงมองบทบาทของ CIO  ว่ามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในองค์กร ซึ่งแสดงชัดว่ามุมมองของบอร์ดบริหารที่มีต่อ CIO ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วเช่นกัน

“ผลการสำรวจนี้ชี้ให้เห็นว่า คอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์มีผลในเชิงบวกต่อบทบาทของ CIO ในยุคปัจจุบันและทำให้เกิดกลุ่มผู้นำเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่ต้องรู้เรื่องธุรกิจด้วย  ซึ่งคนกลุ่มนี้จะต้องใช้ทั้งเทคโนโลยีใหม่และทักษะใหม่ๆ  เพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ในบริการธุรกิจ การมองข้ามเทรนด์ใหม่นี้ หรือละเลยโอกาสดังกล่าวจะส่งผลในด้านอุปสรรคของการเติบโตและการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้นบรรดาบอร์ดบริหารธุรกิจต่างๆ ควรจะหันาใช้งานระบบคลาวด์เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจเหล่านี้ ” วิคเตอร์ เฉิง รองประธานบริหาร เอเชียเซาธ์  บริษัทซีเอเทคโนโลยี กล่าว

          เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซีเอ เทคโนโลยี ได้มอบหมายให้บริษัท  Vanson Bourne ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยตลาดอิสระที่เชี่ยวชาญในด้านตลาดเทคโนโลยี มาทำการสำรวจ ซึ่งรายงานฉบับนี้สรุปผลมาจากการโทรศัพท์สัมภาษณ์ 615 ครั้งในช่วงกลางปี  2011 ซึ่งถามความเห็นของบรรดา CIO ในองค์กรที่มีพนักงานมากกว่า  500 คน ในธุรกิจโทรคมนาคมค้าปลีกการเงินการธนาคารและอุตสาหกรรมการผลิต

ข้อมูลการสำรวจในรายประเทศมีการสำรวจ  CIO จำนวน 30  ราย ในแต่ละประเทศดังนี้ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี สเปน ประเทศกลุ่มเบเนลักซ์  ออสเตรีย/สวิสเซอร์แลนด์ อิสราเอล ประเทศกลุ่มนอร์ดิก ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน ไทย คานาดา สหรัฐอเมริกา และ มีการสำรวจCIO จำนวน 15  รายในประเทศโปรตุเกส

*ได้สำรวจบริษัทต่างๆ ที่เลือกมาจากรายชื่อบริษัทมหาชนที่ใหญ่ที่สุด 2000 บริษัทของนิตยสาร Forbes (คำนวณเมื่อ เมษายน2011)

 

เกี่ยวกับ ซีเอ เทคโนโลยี

ซีเอ เทคโนโลยี เป็นบริษัทโซลูชั่นและซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบ IT ที่มีความเชี่ยวชาญในทุกระบบและระดับการใช้งาน นับตั้งแต่ระบบเมนเฟรม ไปจนถึงการใช้งานในแบบเวอร์ช่วล และระบบคลาวด์ โดย ซีเอ เทคโนโลยี บริหารและจัดการระบบไอทีที่มีการรักษาความปลอดภัยระบบขั้นสูง สามารถช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้งานสามารถนำเสนอระบบบริการไอทีที่มีความยืดหยุ่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการของ ซีเอ เทคโนโลยี นำเสนอภาพรวมข้อมูลและการควบคุมระบบไอทีที่ปรับยืดหยุ่นได้ในทุกสถานการณ์ทางธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทชั้นนำที่ติดอันดับ Global Fortune 500 ส่วนใหญ่วางใจใช้งาน ซีเอ เทคโนโลยี ในการพัฒนาระบบไอที สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเข้าไปดูที่ www.ca.com

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here