WD® คว้ารางวัล Prime Minister’s Best Industry Award

เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์ป ผู้นำอุตสาหกรรมด้านโซลุชั่นการจัดเก็บข้อมูลดิจิตอล เปิดเผยวันนี้ว่า เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) สามารถคว้ารางวัล Prime Minister’s Best Industry Award 2011 หรือรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2554 

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นได้จัดขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความคิดริเริ่ม และความวิริยะอุตสาหะ พร้อมยกระดับมาตรฐานและส่งเสริมประสิทธิภาพให้แก่อุตสาหกรรมของประเทศ ตามเงื่อนไขของทางกระทรวงอุตสาหกรรม การคัดเลือกผู้ชนะรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นต้องอยู่บนพื้นฐานเกณฑ์การพิจารณา 5 ประการ ได้แก่ ความสามารถในการบริหารจัดการ, ความสามารถในการประกอบธุรกิจ, ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและองค์ความรู้, ผลกระทบของกิจการต่อระบบเศรษฐกิจและการทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และความเป็นบรรษัทภิบาล (ธรรมาภิบาล)  โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น  26 องค์กร และเวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สามารถคว้ารางวัลประเภทอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม (Prime Minister’s Best Industry Award) โดยทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลขึ้นในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยได้เป็นผู้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้แก่ผู้ชนะรางวัล

 

นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ  รองประธานฝ่ายปฏิบัติการหัวอ่าน-เขียน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ได้แสดงความคิดเห็นว่า “นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ WD ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมประจำปี 2554 รางวัลนี้เป็นผลพวงจากความมุ่งมั่นของ WD ในการนำเสนอสิ่งที่มีคุณค่าและคุณภาพที่ดียิ่งกว่าให้แก่ลูกค้า รวมถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลในการช่วยพัฒนาชุมชนของประเทศไทยที่เราได้ตั้งฐานการผลิตอยู่ที่นี่ นอกจากนี้ ยังเป็นข้อพิสูจน์ถึงพลังและประสิทธิภาพของพนักงานกว่า  38,000 คนในประเทศไทย ซึ่งล้วนทำงานหนักและมีส่วนช่วยผลักดันให้ WD เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมมาจวบจนทุกวันนี้  ในนาม WD พวกเราขอขอบคุณกระทรวงอุตสาหกรรมที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่า 9 ปี ที่เราได้เจริญเติบโตในประเทศไทย”

 

ทั้งนี้ นอกเหนือจากรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยมนี้ ในปีที่ผ่านมา WD ยังได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจำนวนหลายรางวัลจากทางกระทรวงแรงงาน  ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบการที่มีความเป็นเลิศ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2554, รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2554 และ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน โดยรางวัลดังกล่าวนี้ WD ได้รับติดต่อกันมาถึง 5 ปีซ้อน (พ.ศ. 2550 – 2554) และล่าสุดคือรางวัลองค์กรพันธมิตรดีเด่นประจำปี 2554 จากสำนักงานการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ WD

เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) หนึ่งในผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์การจัดเก็บข้อมูลที่มีชื่อเสียงระดับโลก  WD จัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งองค์กรที่ต้องการรวบรวมจัดการ และใช้ข้อมูลดิจิตอล  WD เป็นผู้ผลิตฮาร์ดไดรฟ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ในเรื่องคุณภาพ ซึ่งช่วยในการเก็บรักษา ป้องกันการสูญหายของข้อมูลและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้  WD ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 โดยผลิตภัณฑ์ด้านจัดเก็บข้อมูลของเวสเทิร์น ดิจิตอลถูกจัดจำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตระบบและผู้ขายปลีกระดับชั้นนำที่ได้รับการคัดสรร ภายใต้แบรนด์เวสเทิร์น ดิจิตอล และดับบลิวดี สำหรับข้อมูลในส่วนนักลงทุน สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ (www.westerndigital.com) เพื่ออ่านข้อมูลนักลงทุนและข้อมูลด้านการเงินต่างๆ สำหรับหน้าเฟซ

บุ๊คแฟนเพจในประเทศไทย คลิก “WD Thailand”

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here