เบลกิ้นเปิดแบรนด์ตัวโลโก้ใหม่ภายใต้แนวคิด “คนสร้างแรงบันดาลใจให้ชิ้นงาน

เบลกิ้นเปิดตัวแบรนด์โลโก้ใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “คนสร้างแรงบันดาลใจให้ชิ้นงาน” เพื่อเป็นการยกย่องชิ้นงานที่ถูกสร้างขึ้นจากแรงบันดาลใจทุกชิ้น   เบลกิ้นยังต้องการที่จะสานต่อเจตนารมย์ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อระหว่างคนกับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น, ง่ายขึ้น และเติมเต็มมากขึ้น 

คนสร้างแรงบันดาลใจให้ชิ้นงานหมายถึงการสร้างประสบการณ์ทางเทคโนโลยีที่เกิดจากแรงบันดาลใจของแต่ละบุคคล แบรนด์โลโก้ใหม่ของเบลกิ้นนี้เรียกโดยย่อว่า PIP ซึ่งย่อมากจาก People Inspired Products หรือคนสร้างแรงบันดาลใจให้ชิ้นงาน โดยตัวโลโก้มีลักษณะเป็นรูปจุดกลมเรียงต่อกันเป็นรูปร่างคน ตัวโลโก้สื่อให้เห็นถึงความเป็นเบลกิ้นและผลิตภัณฑ์ของเบลกิ้นแต่ละชนิดที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมต่อระหว่างคนและเทคโนโลยี

ที่เบลกิ้น เราเชื่อว่าศักยภาพของแต่ละบุคคลนั้นมีอยู่อย่างไม่สิ้นสุดและเทคโนโลยีนั้นควรรองรับและตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละคน และด้วยแนวคิดนี้เอง เบลกิ้นได้ให้คำมั่นที่จะรับฟังความคิดและสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลหรือกล่าวในอีกทางหนึ่งคือทำให้ชีวิต

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here