ซีเกทมอบซอฟท์แวร์ส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษา

     บริษัทซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  โดยนายรุ่ง ศิวารัตน์  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม (ที่ 2 จากขวา) เป็นตัวแทนมอบซอฟท์แวร์ ANSYS Academic Package มูลค่า 1.75 ล้านบาท แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ ธนชยานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ที่สองจากซ้าย) โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานของทั้งสองหน่วยงานร่วมในพิธี เมื่อเร็วๆ นี้  การมอบแพ็คเกจซอฟท์แวร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมงานวิจัยและการศึกษาอย่างต่อเนื่องของซีเกท ประเทศไทย

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here