ลดขนาดลำดับหมายเลขให้พอดีกับข้อความใน Powerpoint

 ใครที่เคยใช้ Numbering ใน PowerPoint จะทราบดีว่า เมื่อใช้ลำดับหมายเลขจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าข้อความเสมอ แม้จะเปลี่ยนขนาดของข้อความแล้วก็ตาม แต่ก็มีเทคนิคในการลดขนาดลำดับหมายเลขให้พอดีกับข้อความได้ ด้วยการตั้งเปอร์เซนต์ของ Numbering ได้ดังนี้ครับ

1.หมายเลขลำดับหัวข้อหรือ Numbering ตัวใหญ่กว่าข้อความ
2.ให้เลือกข้อความเหล่านั้นที่มี Numbering ทั้งหมด
3.คลิ้กที่เมนู Home
4.กดปุ่มตรงลูกศร Numbering เพิ่อเปิดการตั้งค่าเพิ่มเติม
5.จากนั้นคลิ้กที่เมนู Bullets and Numbering…

1.เมื่อหน้าต่าง Bullets and Numbering เปิดขึ้นมาให้ใส่ขนาดในหัวข้อ Size เป็น 70 -80 % หรือตามต้องการ
2.คลิ้กที่ปุ่ม OK

ผลลัพธ์

—– ผลลพัธ์ที่ได้ขนาดลำดับหมายเลขก็จะลดลงพอดีกับข้อความ แต่ถ้าอยากไม่มีปัญหาแบบนี้ก็อาจจะใช้วิธีเดิมๆ คืองดการใช้ Numbering แล้วก็พิมพ์ 1. 2. เป็นข้อความแทนก็ได้ครับ แต่ถ้ามีลำดับหมายเลขมากๆ นับสิบหัวข้อ ผมว่าใช้ Numbering และเทคนิคการลดขนาดแบบนี้จะดี —–กว่านะครับ

[polldaddy poll=5257087]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here