เคล็ดลับการจัดเซลให้พอดีกับข้อความด้วยการดับเบิ้ลคลิ้ก

   การใส่ข้อความหรือข้อมูลลงใน Excel นั้นอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่พอดีกับขนาดความกว้างและยาวของเซล ซึ่งบางคนก็จัดการขนาดเซลด้วยวิธีลากเส้นแบ่งที่หัวคอลัมน์เพื่อกำหนดขนาดเซลใหม่ทีละเซล ซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก แต่เรามีวิธีที่จำทำให้เซลเหล่านั้นสามารถจัดขนาดความกว้างและสูงได้พอดีกับข้อมูลของเราด้วยการดับเบิ้ลคลิ้กที่เส้นแบ่งระหว่างหัวคอลัมน์และหัวแถว ผลก็คือ เซลที่ต้องการจัดก็จะพอดีกับข้อความโดยอัตโนมัติครับ เรามาดูรุปภาพประกอบเพื่อเสริมความเข้าใจกันเลยดีกว่าครับ

1.คลิ้กที่ปุ่มมุมบนของหัวคอลัมน์และหัวแถวดังภาพ เพื่อเลือกเซลทั้งหมด
2.ดับเบิ้ลคลิ้กที่เส้นแบ่งระหว่างหัวคอลัมน์ดังภาพเพื่อจัดเซลในแนวคอลัมน์
3.ดับเบิ้ลคลิ้กที่เส้นแบ่งระหว่างหัวแถวดังภาพเพื่อจัดเซลในแนวแถว

ผลลัพธ์

—– ผลลัพธ์ก็คือ เซลทั้งหมดที่มีข้อมูลอบู่ภายในจะย่อขนาดเซลให้พอดีกับข้อมูลนั้นๆ โดยจะย่อให้เซลมีความกว้างเท่ากับขนาดความยาวของข้อความที่ยาวที่สุด เช่นในตัวอย่าง เซลจะย่อให้ขนาดพอดีกับวันที่ เพราะเป็นข้อมูลที่ยาวที่สุดนั้นเอง ในกรณีที่ต้องการย่อขนาดเซลให้พอดีกับข้อความเฉพาะในคอลัมน์หรือในแถวนั้นๆ ไม่ต้องคลิ้กเลือกเซลทั้งหมด ให้คลิ้กทีเซลเดียวเซลไหนก้ได้ แล้วดับเบิ้ลคลิ้กที่เส้นแบ่งคอลัมน์และแถวเฉพาะเซลนั้นก็พอครับ วิธีนี้จะช่วยให้ไม่ต้องจัดขนาดเซลเองทีละเซลอีกต่อไป และทำให้เอกสารดูสวยและกระชับมากขึ้น ลองใช้ให้ชินแล้วจะมีประโยชน์มากครับ —–

[polldaddy poll=5148912]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here