สลับตัวพิมพ์เล็กใหญ่ได้ดั่งใจด้วย Change Case

   ปกติเวลาพิมพ์ภาษาอังกฤษในเอกสาร ผมมักจะพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นต้นเสมอ เช่น Hello World ซึ่งถ้าเป็นในรุปเล่มวิทยานิพนธ์ก็ใช้หลักแบบนี้เป็นมาตรฐานคือภาษาอังกฤษต้องขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ แต่เมื่อนำเอาข้อความจากแหล่งอื่นเข้ามาใช้ในเอกสารมักจะเป็นตัวพิมพ์เล็กบ้าง ใหญ่บ้างไม่ตรงกับมาตรฐาน เลยต้องนั่งไล่เปลี่ยนตัวใหญ่เฉพาะตัวแรกให้หมด แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกับความต้องการได้ด้วย Change Case ครับ

1.เริ่มที่เลือกข้อความที่ต้องการจะเปลี่ยนตัวพิมพ์ในแบบที่ต้องการ
2.จากนั้นคลิ้กที่เมนู Home
3.ในหัวข้อ Fonts กดที่ปุ่ม Change Case
4.คลิ้กที่ Capitalize Each Word
5.ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ ตัวข้อความที่มีตัวพิมพ์เล็กก็จะเปลี่ยนเป็น ข้อความที่ขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในแต่ละคำ

—– สมมุติว่า คัดลอกข้อความที่มีภาษาอังกฤษแต่มีภาษาไทยผสมกันอยู่ด้วย เราไม่จำเป็นต้องไล่เปลี่ยนเฉพาะภาษาอังกฤษทีละคำนะครับ เพราะสามารถเลือกข้อความทั้งหมดแล้วใช้คำสั่ง Capital Each Word คำภาษาอังกฤษจะเปลี่ยนตัวพิมพ์ใหญ่ที่ตัวแรกทั้งหมด โดยภาษาไทยไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งสิ้น แต่ถ้าใครต้องการเปลี่ยนรุปแบบของ Change Case ในแบบต่างๆ ก็แค่เปลี่ยนคำสั่ง ก็จะได้ผลตามที่ต้องการแล้วครับ —–

[polldaddy poll=5082528]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here