เพิ่มหรือลบแผนผังให้กับ SmartArt ด้วย Add Shape

 จากที่แนะนำ SmartArt ในบทความก่อน มาบทความนี้ผมจะเจาะลึกวิธีใช้ SmartArt ให้ลึกขึ้นไปอีก โดยจะแนะนำการแทรกแผนภูมิลงไปด้วย Add Shapes ครับ การวาดแผนภูมิแบบเก่านั้นจะวาดลงในเอกสารทีละอัน แต่สำหรับ SmartArt การจะวาดแผนภูมิเพิ่มเติมนั้นต้องอาศัยคำสั่งที่เรียกว่า Add Shapes โดยจะเพิ่มก่อนหรือหลัง บนหรือล่างแผนผังเพื่อเป็นการกำหนดตำแหน่งการแทรกแผนผัง ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวาดเอง เพราะแค่ใช้ Add Shape แล้วกำหนดตำแหน่งแผนผังที่ต้องการเพิ่มเท่านั้น เรามาดูวิธีเพิ่มแผนผังกันเลยครับ

ขั้นตอนการสร้างแผนผังด้วย Smart Art

1.คลิ้กที่เมนู Insert
2.คลิ้กที่ปุ่ม SmartArt ในหัวข้อ Illustration จะปรากฏหน้าต่าง SmartArt ขึ้นมา
3.ให้เลือกรูปแบบของแผนผัง โดยในตัวอย่างเลือกแบบลำดับชั้นหรือ Hierachy
4.แล้วเลือกแผนผังที่ต้องการ
5.จากนั้นกดปุ่ม Ok แล้วก็จะมีแผนผังให้เราแก้ไขใส่ข้อความลงไปเท่านั้นเป็นอันเสร็จครับ

ขั้นตอนการเพิ่มแผนผังใน Smart Art ในระดับเดียวกัน

1.เมื่อสร้างแผนผังจาก SmartArt เสร็จ ให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่แผนผังใดก็ได้ ซึ่งในตัวอย่างเลือกแผนผังฝ่ายธุรกการ
2.จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม Add Shape
3.ในตัวอย่างนี้ต้องการแทรกแผนผังฝ่ายจัดซื้อหลังฝ่ายธุรการ ดังนั้นคลิ้กเลือกเมนู Add Shape After

ผลลัพธ์ที่ได้คือแผนผังฝ่ายจัดซื้อจะแทรกหลังแผนผังฝ่ายธุรการ ซึ่งเราไม่จำเป็นต้องวาดสีเหลี่ยมแค่กรอกข้อความฝ่ายจัดซื้อลงไปก็พอ

ขั้นตอนการเพิ่มแผนผังใน Smart Art ในระดับล่าง

1.ในกรณีที่ต้องการเพิ่มแผนผังใต้ฝ่ายจัดซื้อ ให้เราดับเบิ้ลคลิ้กที่ฝ่ายจัดซื้อ
2.จากนั้นคลิ้กที่ปุ่ม Add Shape
3.แล้วคลิ้กเลือกเมนู Add Shape Below

ผลลัพธ์ที่ได้คือแผนผังจัดจ้างจะแทรกที่ใต้แผนผังฝ่ายจัดซื้อ

—– สำหรับแผนผังในรูปแบบอื่นๆ นั้นอาจจะมีคำสั่งใน Add Shape แตกต่างตามโครงสร้างแผนผังในแต่ละแบบ แต่หลักการก็จะคล้ายๆ กันคือ ไม่จำเป็นต้องว่าดแผนผัง แต่ต้องระบุตำแหน่งของแผนผังที่ต้องการจะแทรกลงไป เช่นก่อนหรือหลัง บนหรือล่างแผนผังที่เลือก ซึ่งการเพิ่มในลักษณะนี้ทำให้คุณไม่ต้องวาดแผนผังแล้วจัดระเบียบแผนผังแต่อย่างใด เพราะ SmartArt จัดวางอัตโนมัติอย่างเรียบร้อยสวยงามเลยล่ะครับ —–

[polldaddy poll=5077412]

Recent Articles

Related Stories

Leave A Reply

Please enter your comment!
Please enter your name here